HÌNH ẢNH VIDEO CÁC HOẠT ĐỘNG CIE

HÌNH ẢNH CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN ĐÔNG 2024

HÌNH ẢNH HỘI TRẠI CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN 2023

HÌNH ẢNH CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN ĐÔNG 2023

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

LỄ HỘI HALLOWEEN 2022

LỄ TỐT NGHIỆP LỚP QT18

ORIENTATION WEEK 2022

CIE RESEARCH PROJECT CONFERENCE 2022

 MARKETING INSIGNT POSTER DAY 2022

LỄ TỐT NGHIỆP LỚP QT17

CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN ĐÔNG NĂM 2022

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI CÁC DOANH NGHIỆP

TRẢI NGHIỆM CỦA SINH VIÊN TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÒA THỌ

CHƯƠNG TRÌNH DU CA GÂY QUỸ CHO CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN

Phòng E203, Khu E, Trường Đại học Kinh tế - Đại học
Đà Nẵng
71 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn,
Thành phố Đà Nẵng

0236.3953076-0916.820.577

http://due.udn.vn/daotaoquocte

Trung tâm Đào tạo Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

LIÊN HỆ

50% OFF
TODAY ONLY

CALL TO ACTION

Lorem ipsum dolor sit amet.

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec

50% OFF - TODAY ONLY

CALL TO ACTION

đĂNG KÝ
XÉT TUYỂN NGAY

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec

CALL TO ACTION