CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN LIÊN KẾT QUỐC TẾ

Tuyển thẳng bằng phương thức xét tuyển học bạ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC NĂM CUỐI (TOP-UP)

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

          GỬI ĐĂNG KÝ

Phòng E203, Khu E, Trường Đại học Kinh tế - Đại học
Đà Nẵng
71 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn,
Thành phố Đà Nẵng

0236.3953076-0916.820.577

http://due.udn.vn/daotaoquocte

Trung tâm Đào tạo Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

LIÊN HỆ

50% OFF
TODAY ONLY

CALL TO ACTION

Lorem ipsum dolor sit amet.

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec

50% OFF - TODAY ONLY

CALL TO ACTION

đĂNG KÝ
XÉT TUYỂN NGAY

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec

CALL TO ACTION