CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ

Tuyển thẳng bằng phương thức xét tuyển học bạ

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP CỬ NHÂN QUỐC TẾ

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

          GỬI ĐĂNG KÝ

Phòng E203, Khu E, Trường Đại học Kinh tế - Đại học
Đà Nẵng
71 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn,
Thành phố Đà Nẵng

0236.3953076-0916.820.577

http://due.udn.vn/daotaoquocte

Trung tâm Đào tạo Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

LIÊN HỆ

50% OFF
TODAY ONLY

CALL TO ACTION

Lorem ipsum dolor sit amet.

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec

50% OFF - TODAY ONLY

CALL TO ACTION

đĂNG KÝ
XÉT TUYỂN NGAY

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec

CALL TO ACTION